VISIE 

 

QMVH architectuur werkt op alle schaalniveaus, van stedenbouwkundige masterplannen en multifunctionele publieke gebouwen tot kleinschaligere verbouwingen en inbreidingsprojecten. Projecten zijn het resultaat van een creatief en onderzoekend proces in overleg met alle belanghebbenden, waarbij het uitgangspunt is het toevoegen van waarde voor opdrachtgever, gebruiker en omgeving. Dit resulteert in vakkundig uitgewerkte en toekomstgerichte projecten ontwikkeld vanuit een krachtig concept. .

 

QMVH architectuur denkt na over de toekomst. We ontwerpen gebouwen op een circulaire basis. Ontwerpen worden gerealiseerd met aandacht voor het tweede leven van gebouwstructuur en materiaal.

In sommige gevallen gebeurt dit middels herbestemming van bestaande gebouwen. Door middel van een heldere analyse van bestaande kwaliteiten en toekomstige gebruiksvoorwaarden wordt in goed overleg met onze opdrachtgevers de gebouwpotentie onderzocht en tot ontwikkeling gebracht.

Binnen de gemeente Venlo staat realisatie van Cradle 2 Cradle geïnspireerde gebouwen hoog op de agenda. Vanuit die positie hebben wij in samenwerking met het C2C Expolab bijvoorbeeld de nieuwbouw van Sportzaal Venlo Oud-Zuid gerealiseerd. Het object is 'designed to be dissasembled' en door toepassing van meer dan 20 Cradle 2 Cradle gecertificeerde producten, een duurzame energie voorziening en zuiverende ventilatie een goed voorbeeld van onze circulaire filosofie.